Informacja o zebraniach z rodzicami

INFORMACJA O ZEBRANIACH Z RODZICAMI
Szanowni Państwo,
rodziców uczniów klas pierwszych zapraszam na zebranie w dniu 27 sierpnia br. (czwartek) według harmonogramu:
godz. 16.00 – technik przemysłu mody, branżowa szkoła I stopnia w zawodach fryzjer, stolarz
godz. 16.30 – technik grafiki komputerowej, technik reklamy, technik usług fryzjerskich.
Zapraszam Państwa na spotkanie z dyrekcją szkoły w sali lustrzanej na parterze szkoły, a następnie na zebranie z wychowawcą. Ze względów bezpieczeństwa proszę o:
1. przyjście jednego rodzica/opiekuna prawnego
2. posiadanie maseczki/przyłbicy
Do zobaczenia
Dariusz Zając