Stypendium szkolne – faktury za zakupy

Uczniowie z Częstochowy otrzymujący stypendium szkolne proszeni są o dostarczenie oryginałów faktur za dokonane zakupy do pedagoga szkolnego w dniu 4.12.2020r. w godzinach 8:00 – 12.00.
Katarzyna Prokopowicz