Współpraca z Politechniką!

RE:ymont pozyskuje nowych patronów czyli opiekunów pomagających w rozwoju szkoły. Stają się nimi częstochowskie uczelnie. W lutym br. Dyrektor szkoły pan Dariusz Zając podpisał umowę patronacką z panią Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – dr hab. inż. Iwoną Otolą. Umowa ta obejmie klasę w zawodzie technik reklamy  rozpoczynającą edukację od 1 września 2022 r. Nauczyciele akademiccy  wykładający na kierunku Design i zarządzanie projektami przez pięć lat trwania edukacji tej klasy poprowadzą dla niej cykl zajęć z zakresu szeroko pojętej reklamy i komunikacji społecznej. Ponadto wspólnie zaczęliśmy pracę nad powołaniem do życia ogólnopolskiej olimpiady zawodowej z zakresu projektowania i wytwarzania reklamy oraz rozpoczynamy bardzo ciekawą kampanię społeczną „Pszczoła w mieście”. O tym słodkim projekcie niebawem będzie głośno 😉 Zdjęcia Wydziału Zarządzania P. Cz. i z zajęć na kierunku Design i zarządzanie projektami.