Umowa patronacka z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza

3 marca 2022 dyrektor szkoły pan Dariusz Zając podpisał z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza umowę patronacką obejmującą klasę w zawodzie technik stylista, która zostanie uruchomiona w RE:ymoncie od 1 września 2022 r. Dzięki tej umowie nasza młodzież będzie mogła brać udział w zajęciach organizowanych przez Zakład Kosmetologii i Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu specjalnie dla nas i korzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni w zakresie wizażu i kosmetologii. Poza tym mamy wspólny, bardzo interesujący projekt, który niebawem zaczniemy realizować, ale o tym innym razem. Podczas oficjalnego spotkania panią Rektor UJD – prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską reprezentowała pani Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych w zakresie kosmetologii dr Magdalena Myga-Nowak. Zdjęcia z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJD pracowni kosmetologii i wizażu.