Erasmus Plus – Dokąd zmierzamy?

Film został nakręcony w trakcie mobilności realizowanej w ramach unijnego projektu Erasmus Plus. Uczestnikom zadano jedno proste pytanie : „Dokąd zmierzamy?” Odpowiedzi okazały się już nie takie proste i zostały udzielone we wszystkich językach erasmusowej społeczności biorącej udział w projekcie.